Zapisnik sa VII sjednice OIK Budva održane 04.08.2020.godine

24/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA

DPS
24/08/2020

BROJ BIRAČA U OPŠTINI BUDVA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ODBORNIKA U SO BUDVA NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 30.08.2020.GODINE

Na osnovu  člana 27 stav 1 tačka 8 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06  i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, [...]
21/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA

“MARKO BATO CAREVIĆ- ZA BUDUĆNOST BUDVE! DEMOKRATSKI FRONT( NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE), SOCIJALISTICKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, PRAVA CRNA GORA, DEMOS, DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, UJEDINJENA CRNA GORA”
21/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA

SDP – JAKA BUDVA!
21/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA

DRAGAN KRAPOVIĆ – BUDVA JE NAŠA NACIJA – DEMOKRATE – DEMOKRATSKA CRNA GORA
21/08/2020

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BUDVA I POSLANIKA SKUPŠTINE CRNE GORE

21/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

NOVA BUDVA – ILIJA GIGOVIĆ
19/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

HGI. SVIM SRCEM ZA CRNU GORU!
18/08/2020

ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

Bošnjačka stranka- Ispravno – Rafet Husović
18/08/2020