Izborna lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva – MARKO BATO CAREVIĆ – ZA BUDUĆNOST BUDVE! DEMOKRATSKI FRONT( NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE), SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, PRAVA CRNA GORA, DEMOS, DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, UJEDINJENA CRNA GORA

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore”, br.
4/98, 5/98,17/98,14/00,18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Službeni list Crne Gore”,
br. 46/11,14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija opštine Budva na sjednici
održanoj 04.08.2020.godine donijela je
RJEŠENJE
Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva koji će se
održati 30.08.2020.godine, naziva MARKO BATO CAREVIĆ – ZA BUDUĆNOST BUDVE! DEMOKRATSKI FRONT( NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE), SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, PRAVA CRNA GORA, DEMOS, DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, UJEDINJENA CRNA GORA, koju je podnijela Koalicija DEMOKRATSKI FRONT( NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE), SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, PRAVA CRNA GORA, DEMOS, DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, UJEDINJENA CRNA GORA.

06/08/2020