Izborna lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva – URA za sve građane Budve – Crno na bijelo

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore”, br.
4/98, 5/98,17/98,14/00,18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Službeni list Crne Gore”,
br. 46/11,14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija opštine Budva na sjednici
održanoj 04.08.2020.godine donijela je
RJEŠENJE
Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva koji će se
održati 30.08.2020.godine, naziva URA za sve građane Budve – Crno na bijelo!, koju je podnijela URA Budva.

06/08/2020