Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva koji će se održati 23.10.2022. godine