Rjesenja o izmjeni rješenja o imenovanju biračkih odbora – Demokratska CG