Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju biračkih odbora – Socijaldemokrate