SNP – ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BO