Zahtjev za davanje mišljenja o postupanju povodom predatih i verifikovanih lista