ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA

“MARKO BATO CAREVIĆ- ZA BUDUĆNOST BUDVE! DEMOKRATSKI FRONT( NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE), SOCIJALISTICKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, PRAVA CRNA GORA, DEMOS, DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, UJEDINJENA CRNA GORA”

21/08/2020