ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA