ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA

DRAGAN KRAPOVIĆ – BUDVA JE NAŠA NACIJA – DEMOKRATE – DEMOKRATSKA CRNA GORA

21/08/2020