ZAKLJUČAK 0 UTVRĐIVANJU OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

DRAGAN KRAPOVIĆ-“BUDVA JE NAŠA NACIJA” – DEMOKRATE-DEMOKRATSKA CRNA GORA.

06/08/2020