Na osnovu člana 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne
Gore”, br. 4/98, 5/98,17/98,14/00,18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Službeni Crne Gore”, br. 46/11,14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija opštine Budva
na sjednici održanoj 03.08.2020.godine donijela je
ZAKLJUČAK
I – Utvrđuje se da podnosilac izborne liste Socijaldemokratska partija, ispunjava uslove za
određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Opštinske izborne komisije Budva.
Opunomoćeni predstavnik učestvuje u radu i punovažno odlučuje 20 dana prije dana
odredđenog za održavanje izbora.
II – Podnosilac izbome liste Socijaldemokratska partija ispunjava uslove za određivanje
opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora. Opunomoćeni predstavnik
učestvuje u radu i punovažno odlučuje 5 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Attachments

Name Size Type
Zaključak 324.86 Kb pdf
03/08/2020