Zaključak o izmjeni zaključka o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika podnosioca POKRETA EVROPA SAD u prošireni sastav biračkih odbora