Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika kandidata dr Draginje Vuksanović u prošireni sastav OIK Budva