Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika kandidata Marka Milačića u prošireni sastav OIK Budva