Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika kandidata Mila Đukanovića u prošireni sastav OIK Budva