Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika kandidata Mladena Bojanića u prošireni sastav OIK Budva