Na osnovu člana 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore”, br.
4/98, 5/98,17/98,14/00,18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Službeni list Crne Gore”,
br. 46/11,14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija opštine Budva na sjednici
održanoj 31.07.2020.godine donijela je
ZAKLJUČAK

Utvrđuje se da podnosilac izbome liste- Koalicija DPS,SD,CRNOGORSKA,LP ispunjava
uslove za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora .
Opunomoćeni predstavnik učestvuje u radu i punovažno odlučuje 5 dana prije dana
određenog za održavanje izbora.

Attachments

Name Size Type
Zaključak 372.49 Kb pdf
03/08/2020