Zaključci o utvrđivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora – dr Draginja Vuksanović