Zapisnik o radu opštinske izborne komisije i izvještaj o rezultatima glasanja