Zapisnik sa IX sjednice OIK Budva održane 08.08.2020.godine