Zapisnik sa VIII sjednice OIK Budva održane 07.08.2020.godine