Zapisnik sa X sjednice OIK Budva održane 10.08.2020.godine