Zapisnik sa XIII sjednice OIK Budva održane 13.08.2020.godine