Zapisnik sa XIII sjednice OIK Budva održane 21.09.2022. godine