Zapisnik sa XVII sjednice OIK Budva održane 18.08.2020.godine