Zapisnik sa XX sjednice OIK Budva održane 20.08.2020.godine