Zapisnik sa XXVI sjednice OIK Budva održane 05.09.2020.godine

PRISUTNI:
1. Mira Deloik, Predsjednik
2. Dobrilo Gojković, član
3. Milica Carević, clan
4. Ljubica Strugar, clan
5. Nikola Marković, član
6. Ivan Milošević, opunomoćeni clan
7. Joko Tripković, opunomoćeni član
8. Vukašin Zenović, opunomoćeni član
9. Dušica Ćetković, zamjenik opunomoćenog člana
10. Jelena Kuljača, opunomoćeni clan
11. Eldina Kasumović, zamjenik opunomoćenog clana
12. Nikola Jovanović, zamjenik opunomoćenog člana
Sekretarka, Marija Kusovac

Obzirom da ,zbog uloženih prigovora podnosioca izborne liste Božidar dr Vujičić – Zaustavimo betonizaciju Budve,br. 381-2020, 382-2020,383-2020 svi od 30.08.2020.godine koji su bili u postupku odlučivanja pred drugostepenim organom, Opštinska izborna komisija Budva nije mogla donijeti konačne rezultate za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, kao ni konačne rezultate za izbor odbornika u SO Budva, te je iste stavila van snage do okončanja žalbenog postupka po navedenim prigovorima, kao i da su predmetni prigovori odbijeni I pred drugostepenim organom I da je OIK-u Budva od strane DIK-a dostavljena Izjava podnosioca prigovora , dr Božidra Vujičića kao podnosioca izborne liste Božidar dr Vujičić – Zaustavimo betonizaciju Budve da odustaje od daljeg postupka radi zaštite biračkog prava po prigovorima , stekli su se uslovi za utvrđivanje I proglašenje konačnih rezultata izbora za izbor odbornika u SO Budva i Izvještaja o konačnim rezultatima glasanja za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore. Shodno navedenom donešena su sljedeća akta:
1. ZAPISNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ZA UTVRDJIVANJE KONAČNIH REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI BUDVA
2. IZVJEŠTAJ O KONAČNIM REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI BUDVA
3. ZAPISNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ZA UTVRDJIVANJE KONAČNIH REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE BUDVA NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI BUDVA
4. IZVJEŠTAJ O KONAČNIM REZULTATIMA GLASANJA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE BUDVA NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI BUDVA
5. KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE BUDVA

07/09/2020