ZAPISNIK sa žrijebanja održanog 06.08.2020.god. u 11.00h