ZAPISNIK sa žrijebanja održanog 07.08.2020.god. u 11.00h